آره ..یادم افتاد از اولین روز بگم ..اولین روزِ چی، والاااا خودمم نمی دونم روزی رو می خوام بگم که همه چی خوب بود یا قراره خوب بشه، امیدواریم، دُزش بالاست. آره ایشالا همه چی اونی میشه که انتظارشو دارم.. وای این آهنگ تو عجب روزی پخش میشه.... خوش بحالش رفت تو تاریخ زندگی من ، یعنی ثبت شد ..

یه لحظه یکی داره صدام میزنه.... .وایسا اومدم. . . .. .